Korzyści z realizacji

Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego

 • dostarczanie informacji w celu dokonania doboru odmian do warunków konkretnego pola w konkretnym gospodarstwie
 • umożliwienie wykorzystania czynnika odmianowego do poprawy rentowności gospodarstwa i jakości uzyskanych plonów
 • dobór odmiany do poziomu intensywności gospodarstwa
 • planowania strategii rozwoju i przekształceń w rolnictwie
 • promowania rolnictwa przyjaznego środowisku
 • ustalania naukowych podstaw agrotechniki związanych z postępem biologicznym
 • prognozowanie wysokości plonów
 • ubezpieczeń upraw rolniczych

Cechy programu PDO

 • regionalny
 • efektywny, maksimum informacji przy minimalnych kosztach
 • rzetelny, profesjonalizm w wykonaniu doświadczeń i obróbki wyników
 • bezstronny, finansowany z funduszy publicznych
 • reprezentatywny, optymalna liczba właściwie zlokalizowanych doświadczeń
 • właściwie zarządzalny